100 χρόνια από την ίδρυση του Bauhaus. 1η Συνάντηση «Σχεδιάζοντας κτίρια για ένα διαφορετικό σχολείο»

100 χρόνια από την ίδρυση του Bauhaus. 1η Συνάντηση «Σχεδιάζοντας κτίρια για ένα διαφορετικό σχολείο»

Bauhaus…Bauhaus….Ναι, όλοι θέλαμε να μάθουμε τι είναι αυτό το Bauhaus. Ευτυχώς υπάρχει και η Εθνική μας Βιβλιοθήκη με τις πρωτοπόρες ιδέες. Αφιέρωσε το μήνα Φεβρουάριο στην παρουσίαση του κινήματος Bauhaus.  Ήδη στην πρώτη συνάντηση μάθαμε πως πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό