Η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη φιλοξενεί καθημερινά συμπολίτες μας όλων των ηλικιών και εκπαιδευτικών βαθμίδων

Η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη φιλοξενεί καθημερινά συμπολίτες μας όλων των ηλικιών και εκπαιδευτικών βαθμίδων

Η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη φιλοξενεί καθημερινά συμπολίτες μας όλων των ηλικιών και εκπαιδευτικών βαθμίδων. Αυτό που μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση είναι οι επισκέψεις από μαθητές των σχολείων της πόλης μας. Ολοένα και περισσότερες τάξεις σχολείων ζητούν να επισκεφτούν, να ξεναγηθούν