Δίνουμε ζωή στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τον γεμίζουμε με πολύχρωμες ζωγραφιές.

Δίνουμε ζωή στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τον γεμίζουμε με πολύχρωμες ζωγραφιές.

Εδώ και δύο μήνες ο Πίνακας Ανακοινώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης παραμένει αδειανός… ούτε μία αφίσα, ούτε μία ανακοίνωση που να προαγγέλλουν μία δράση ή εκδήλωση που να αφορά ενήλικες ή παιδιά. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τις