Αναστολή Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2020 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 4829/02-11-2020 απόφαση και με γνώμονα την προστασία του αγαθού της Δημόσιας Υγείας, αναστέλλει όλες τις υπηρεσίες της για το αναγνωστικό κοινό από τη Δευτέρα

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας – Κατάθεση Γραφής on line

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας – Κατάθεση Γραφής on line

Covid-19 και δεύτερο κύμα στον τόπο μας… οι επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων ποικίλες και καθόλου ευχάριστες. Ωστόσο τα μέλη των Λεσχών Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» πάντα βρίσκουν έναν ξεχωριστό τρόπο για να εκφραστούν. – Πόσα συναισθήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Το δεύτερο κύμα κορωνοϊού που πλήττει την Π.Ε. Καβάλας, όπως και όλη την επικράτεια, καθιστά αδήριτη την ανάγκη λήψης νέων μέτρων προστασίας τόσο των πολιτών, όσο και των εργαζομένων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας. Από το πρωί