Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας – Κατάθεση Γραφής on line

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας – Κατάθεση Γραφής on line

Covid-19 και δεύτερο κύμα στον τόπο μας… οι επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων ποικίλες και καθόλου ευχάριστες. Ωστόσο τα μέλη των Λεσχών Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» πάντα βρίσκουν έναν ξεχωριστό τρόπο για να εκφραστούν. – Πόσα συναισθήματα