Πεπραγμένα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» έτους 2016

Πεπραγμένα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός»  έτους 2016

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016   Οι Βιβλιοθήκες  του 21ου αιώνα και ειδικότερα οι Βιβλιοθήκες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όχι σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων όπως είναι οι ειδικές συλλογές (π.χ. Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες) έχουν αλλάξει ρόλο. Έτσι λοιπόν