ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Κατά την είσοδό σας στη Βιβλιοθήκη και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών θα πρέπει, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, να έχετε μαζί σας προστατευτική μάσκα την οποία θα φοράτε όση ώρα βρίσκεστε εντός του κτιρίου.  Η χρήση της είναι υποχρεωτική και από