Προστατεύουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά τόμος Ι-ΙΙ

Προστατεύουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά τόμος Ι-ΙΙ

Τίτλος: Προστατεύουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά Συγγραφέας: Τασούλα Γεωργιάδου Σειρά: Philosophia Ancilla/ Academica III ISBN: 978-618-5147-75-4 Σύντομη περίληψη Το Περιβάλλον με την ολιστική του μορφή, ως ενιαίος χώρος μέσα στον οποίο εξελίσσεται η φυσική, η κοινωνική και οικονομική ζωή  και ο οποίος σχετίζεται