Διοίκηση
Η Βιβλιοθήκη αποτελεί γραφείο του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών.

Προσωπικό
Οι θέσεις προσωπικού που είναι μόνιμο, τακτικό προσωπικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, διαρθρώνονται σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες, όπως ισχύουν σήμερα, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Κλάδος Τ.Ε.1 Βιβλιοθηκονόμων

Κουμανίδου Αικατερίνη, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Α’ βαθμού (προϊσταμένη)
Λαζαρίδης Αντώνιος, Μόνιμος Υπάλληλος Α΄ βαθμού

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού

Ασπασία Τσιμαγεώργη, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Β’ βαθμού

Μαρία Γρίδη, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ε’ βαθμού

Κλάδος ΥΕ Κλητήρων 

Ιωακείμ Ταταρίδης, Μόνιμος Υπάλληλος Ε΄ βαθμού

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: