Διοίκηση
Η Βιβλιοθήκη αποτελεί υπηρεσία του Δήμου Καβάλας

Προσωπικό
Οι θέσεις προσωπικού που είναι μόνιμο, τακτικό προσωπικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, διαρθρώνονται σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες, όπως ισχύουν σήμερα, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Κλάδος Τ.Ε.1 Βιβλιοθηκονόμων

Τρεις (3) θέσεις
Κουμανίδου Αικατερίνη, αορίστου χρόνου Γ’ βαθμό (προϊσταμένη)
Λαζαρίδης Αντώνιος, Ε΄ βαθμό
Σταυρουλάκη Αμαλία, Δ΄ βαθμό

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού

Σκούτη Κωνσταντίνα, Γ’ βαθμό

Κλάδος ΥΕ 16 Καθαριστριών Εσωτερικού Χώρου

Δύο (2) θέσεις
Καραμφυλλίδου Μαρία, Ε΄ βαθμό
Χατζηραφαηλίδου Άννα, Ε΄ βαθμό

Αρέσει σε %d bloggers: