Το Δανειστικό τμήμα παρέχει τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων για λόγους ψυχαγωγίας, μελέτης ή έρευνας. Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση σε όλη τη συλλογή.
Δικαίωμα δανεισμού βιβλίων έχουν όλοι οι πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ή όχι, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας.
Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στα μητρώα μελών της Βιβλιοθήκης.
Για την εγγραφή απαιτείται:

 • η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας (του ενήλικα, ή του γονέα για παιδιά και εφήβους που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα δική τους αστυνομική ταυτότητα) και
 • η συμπλήρωση ειδικής έγγραφης αίτησης μέλους, στην οποία δηλώνεται απαραίτητα στο υπάρχον ειδικό πεδίο μόνιμη διεύθυνση και τηλέφωνο.

Ο αναγνώστης-μέλος δικαιούται να δανείζεται το ανώτερο τέσσερα (4) βιβλία για διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα κράτησης βιβλίων.
Για να μπορεί να δανειστεί βιβλίο ή βιβλία που κράτησε θα πρέπει ο λογαριασμός χρέωσής του να μην υπερβαίνει το όριο δανεισμού.
Υπεύθυνος περί της κατάλληλότητας βιβλίου για ανάγνωσή του από ανήλικους είναι αυτός που δανείζεται το βιβλίο.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας (κεντρικό κτήριο, παιδικές βιβλιοθήκες και Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρηνίδων) διαθέτει στη συλλογή της περί τους 75.000 τίτλους βιβλίων.
Η συλλογή ανανεώνεται μέσω των αγορών νέων τίτλων ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.
Παράλληλα στο χώρο του Δανειστικού τμήματος λειτουργεί παιδικό τμήμα με περίπου 2.000 τίτλους βιβλίων.
Η ταξινόμηση και η ταξιθέτηση των βιβλίων στα ράφια έως το 1998 γινόταν με τη χρήση εμπειρικού συστήματος. Έκτοτε η ταξινόμηση γίνεται με το διεθνές δεκαδικό Βιβλιοθηκονομικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY, το οποίο χωρίζει τη γνώση σε δέκα βασικές κατηγορίες με τη μορφή εκατοντάδων:

 • 000 Γενικά θέματα-Η/Υ-Βιβλιοθηκονομία
 • 100 Φιλοσοφία-Ψυχολογία
 • 200 Θρησκεία-Μυθολογία
 • 300 Κοινωνικές επιστήμες
 • 400 Γλώσσα-Λεξικά
 • 500 Θετικές επιστήμες
 • 600 Εφαρμοσμένες επιστήμες
 • 700 Τέχνη
 • 800 Λογοτεχνία
 • 900 Ιστορία- Γεωγραφία

Ανά είδος, οι κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

 • Μ: Ελληνικό Μυθιστόρημα
 • Ξ: Ξένο Μυθιστόρημα
 • Δ: Διήγημα
 • Β: Βιογραφίες
 • Ι.Ε.: Ιστορίες εικονογραφημένες
 • Π: Παραμύθια

Από ξενόγλωσσα βιβλία υπάρχουν τίτλοι σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά.

Για την καταλογογράφηση χρησιμοποιούνται οι διεθνείς κανόνες καταλογογράφησης A.A.C.R. 2 (Anglo-American Cataloguing Rules 2).
Για τη θεματική ευρετηρίαση χρησιμοποιούνται οι κατάλογοι θεματικών επικεφαλίδων του Sears List of Subject Headings και του L.C. (Libraty of Congress Subject Headings)
Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι μηχανογραφημένο αλλά το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται δεν στηρίζεται σε Βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.

Αρέσει σε %d bloggers: