Αναγνωστήριο-Πληροφοριακό Τμήμα

Το Πληροφοριακό τμήμα της Βιβλιοθήκης συγκροτήθηκε με σκοπό την οργάνωση του πληροφοριακού υλικού. Βοηθάει στην ανεύρεση ειδικών πληροφοριών για τους ενδιαφερόμενους (μαθητές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κ.ά.) συμβάλλοντας στην κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών.
Η είσοδος και η μελέτη στο αναγνωστήριο είναι ελεύθερη για κάθε αναγνώστη που θέλει να διαβάσει δικά του βιβλία ή βιβλία της συλλογής του τμήματος.
Το υλικό της περιλαμβάνει λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και βιβλία κάθε είδους που παρέχουν πληροφορίες για διάφορες επιστήμες.
Ο χρήστης μπορεί να κάνει επιτόπια χρήση του υλικού. Η εξυπηρέτηση των αναγνωστών γίνεται μέσω του υπεύθυνου υπαλλήλου. Η πρόσβαση στο υλικό δεν είναι ελεύθερη.

Καβαλιώτικα

Ειδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης το οποίο περιλαμβάνει βιβλία Καβαλιωτών συγγραφέων, ή άλλων, που αφορούν θέματα τοπικής ιστορίας, πολιτισμού, οικονομίας, λαογραφίας κ.α.

Φωτοτυπίες

Στο τμήμα αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα φωτοτύπισης,με χρέωση, των τεκμηρίων πλην αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί ως σπάνια ή παλαιά.

Τμήμα Περιοδικών

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 156 τίτλους περιοδικών.
Στους 10 από αυτούς η Βιβλιοθήκη είναι συνδρομήτρια και οι υπόλοιποι τίτλοι προέρχονται από δωρεές.
Στο χώρο αυτό ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να συμβουλευθεί τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών και τις τοπικές εφημερίδες, ενώ για παλαιότερα τεύχη ή φύλλα μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο υπάλληλο.

Η Βιβλιοθήκη έχει περιοδικά από τους εξής τίτλους – υπάρχει συνδρομή:

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Έναρξη συνδρομής 1996
   1996: λείπει το τεύχος 703Τμήμα Υπολογιστών
   1999: λείπει το τεύχος 745
   2005: λείπει το τεύχος 821
  • ΔΙΑΒΑΖΩ: Έναρξη συνδρομής 1983.
   1983: λείπει το τεύχος 74
   1986: λείπουν τα τεύχη 135,146,155
   1987: λείπουν τα τεύχη 158,159
   1988: λείπει το τεύχος 182
   1989: λείπει το τεύχος 213
   1993: λείπουν τα τεύχη 315,323
   1996: λείπει το τεύχος 362
   1999: λείπει το τεύχος 400
   2002: λείπει το τεύχος 430
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ : Έναρξη συνδρομής 2000.
   1999: Υπάρχουν τα τεύχη 13-15
   2001: λείπει το τεύχος 24
  • ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ: Έναρξη συνδρομής 2007.
  • ΕΝΤΥΠΑΚΙ: Έναρξη συνδρομής 2018.
  • K: Έναρξη συνδρομής 2004.
   2005: λείπουν τα τεύχη 8,9
   2007: λείπει όλο το έτος
  • ΜΑΤΙΕΣ: Έναρξη συνδρομής 1987.
   1988: λείπουν όλα τα τεύχη 10-20
   2003: λείπει το τεύχος 143
   2004: λείπει το τεύχος 147
   2005: λείπει το τεύχος 149
   2006: λείπει το τεύχος 153
  • ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ: Έναρξη συνδρομής 1983.
   1989: λείπει το τεύχος 1499
   1990: λείπει το τεύχος 1520
   1992: λείπει το τεύχος 1548
   1979: λείπει το τεύχος 1691
   1999: λείπει το τεύχος 1718
  • ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ: Έναρξη συνδρομής 1987.
   1989: λείπουν τα τεύχη 40-43 και 45
   1999: λείπει το τεύχος 107
  • ΠΕΡΙΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: Έναρξη συνδρομής 1997.
   1997: λείπουν τα τεύχη 1,2
   1999: λείπουν τα τεύχη 22,23
   2000: λείπει το τεύχος 34
   2009: λείπει όλο το έτος
  • ΠΟΛΙΤΗΣ: Έναρξη συνδρομής 2007
  • ΠΟΡΦΥΡΑΣ: Έναρξη συνδρομής 1985
   1996: λείπει το τεύχος 76
  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ: Έναρξη συνδρομής 1999.
   Από το 1994 υπάρχουν τα τεύχη 68-72
  • FRESH MAG: Έναρξη συνδρομής 2019.
  • HIGHLIGHTS: Έναρξη συνδρομής 2008.
   2008: λείπει το τεύχος 34
  • NATIONAL GEOGRAPHIC: Οκτώβριος 1998 έως τέλος 2015.
   2001: λείπουν τα τεύχη 2-6
   2008: λείπουν τα τεύχη 11,12
  • ONAR: Έναρξη συνδρομής 2005.
  • RAM: Έναρξη συνδρομής 1995.
   1999: λείπουν τα τεύχη 122-131
  • SERVICE: Έναρξη συνδρομής 1999 (Δεκέμβριος)
   2005: λείπει το τεύχος 66
  • VITA: Έναρξη συνδρομής 1998 (Φεβρουάριος).
   1998: λείπουν τα τεύχη 9,11,19,20
   2000: λείπουν τα τεύχη 33,34
   2002: λείπουν τα τεύχη 57,58
   2008: λείπουν τα τεύχη 134-140
   2009: λείπουν τα τεύχη 141-142

* Τα περιοδικά και οι εφημερίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες μόνο στο συγκεκριμένο χώρο της Βιβλιοθήκης, ο οποίος διαμορφώθηκε ειδικά για αυτό το λόγο

* Τα φύλλα περιοδικών που έχουν δεθεί σε τόμους  δεν φωτοτυπούνται

 

Τμήμα Υπολογιστών

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου πληροφόρησης παρέχει έξι (6) σταθμούς εργασίας, δωρεάν χρήσης Η/Υ. Διατίθεται επίσης ασύρματο WIFI.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Υ
Χρήση των υπολογιστών:

 • Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και δε μπορεί να ξεπερνά τα 45 λεπτά και σε περιπτώσεις μεγάλης προσέλευσης οι χρήστες έχουν το δικαίωμα χρήσης μέχρι 2 φορές την εβδομάδα
 • Δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
 • Δίνεται προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές για κάποια εκπαίδευση ή για άλλο λόγο, που συνδέεται με τις δραστηριότητές της
 • Παρέχει τη δυνατότητα σάρωσης εικόνων κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο υπάλληλο
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε chat rooms
 • Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν δωρεάν έως πέντε (5) ασπρόμαυρες σελίδες. Για περισσότερες σελίδες το κόστος ανέρχεται:
  – 10 λεπτά του ευρώ ανά σελίδα ασπρόμαυρη εκτύπωση
  – 20 λεπτά του ευρώ ανά σελίδα έγχρωμη εκτύπωση
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του τμήματος από ανήλικους. Οι ανήλικοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τον κηδεμόνα, όπου δηλώνει ότι επιτρέπει στον ανήλικο να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου στο χώρο της Βιβλιοθήκης
 • Δεν επιτρέπεται η φύλαξη προσωπικών αρχείων στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα και στο λογισμικό. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης αποζημίωσης για τυχόν καταστροφές, που γίνονται σκόπιμα ή μη
 • Θεωρείται παράνομη η οποιαδήποτε αντιγραφή προγράμματος λογισμικού

  Χρήση Διαδικτύου:

 • Η Βιβλιοθήκη δε θεωρείται υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για το υλικό που συμβουλεύονται οι χρήστες και δεν ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο  είναι οι ίδιοι οι χρήστες καθώς και για το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή

 • Υπεύθυνοι για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο των παιδιών που δεν έχουν ενηλικιωθεί είναι οι γονείς ή αυτοί που έχουν οριστεί ως κηδεμόνες τους

 • Η χρήση του Κέντρου Πληροφόρησης συνεπάγεται την αποδοχή των προαναφερόμενων κανόνων λειτουργίας του τμήματος από τους επισκέπτες-χρήστες. Επίσης, η μη συμμόρφωση των χρηστών με αυτούς συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος χρήσης των υπολογιστών και των προσφερομένων υπηρεσιών.

 • Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής άρθρων του προαναφερόμενου κανονισμού, εάν στην πορεία διαπιστωθεί πως είναι απαραίτητο.

Αρέσει σε %d bloggers: