Αίθουσα Εκδηλώσεων

Η Αίθουσα Εκδηλώσεων είναι ένας σύγχρονος, μοντέρνος χώρος, χωρητικότητας 115 θέσεων και χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια.
Οι ενδιαφερόμενοι για να κάνουν χρήση της αίθουσας θα πρέπει να απευθυνθούν στο Τμήμα Γραμματείας, όπου και θα τους δίδεται έντυπη αίτηση προς συμπλήρωση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

 1. Απαγορεύεται αυστηρά εντός της αίθουσας εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας:
  • Η χρήση αναψυκτικών, ποτών και παντός είδους τροφής, καθώς και το κάπνισμα.
  • Η μετακίνηση των ήδη υπαρχόντων επίπλων, πινάκων ζωγραφικής, ηχητικής και παντός άλλου είδους εγκατάστασης.
 2. Ο αιτών τη χρήση της αίθουσας και διοργανωτής της εκδήλωσης είναι υπόχρεος έναντι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας για κάθε είδους βλάβη και φθορά που θα προκληθεί στην αίθουσα και στο σύνολο του εξοπλισμού της, τόσο κατά το στάδιο της προετοιμασίας της εκδήλωσης, όσο κατά τη διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της εκκένωσής της μετά το πέρας της εκδήλωσης και παράδοσής της στον εντεταλμένο υπάλληλο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
  Στην περίπτωση που ο αιτών τη χρήση δεν είναι το αυτό πρόσωπο με το διοργανωτή της εκδήλωσης, είναι υπόχρεοι αμφότεροι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας για τις ανωτέρω φθορές-ζημιές.
 3. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα λαμβάνει χώρα πάντα σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο.
 4. Το πέρας της κάθε εκδήλωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη 12η νυκτερινή, που αποτελεί το ανώτατο χρονικό όριο λήξης και εκκένωσης της αίθουσας
 5. Ο αιτών τη χρήση της αίθουσας παράλληλα με το διοργανωτή της εκδήλωσης (στην περίπτωση που δεν είναι το αυτό πρόσωπο) είναι υποχρεωμένοι καθ΄όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης της εκδήλωσης να τελούν υπό την καθοδήγηση του αρμοδίου εντεταλμένου για την κάθε εκδήλωση υπαλλήλου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 6. Η καταβολή του αντιτίμου της αίθουσας πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται στο ταμείο του Δήμου Καβάλας (Τμήμα Εσόδων – κτήριο Δημοτικής Αστυνομίας)  το αργότερο την παραμονή της εκδήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η εκδήλωση δε θα πραγματοποιείται.
 7. Με την έναρξη της εκδήλωσης θα διακόπτεται η χρήση του ανελκυστήρα του κτιρίου της Βιβλιοθήκης, ο οποίος θα επαναλειτουργεί μόνο μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Αρέσει σε %d bloggers: