Η Λέσχη Ανάγνωσης Ψυχολογίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας

Η Λέσχη Ανάγνωσης Ψυχολογίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας

Το Νοέμβριο του 2016 δημιουργήθηκε η ομάδα Ψυχολογίας υπαγόμενη στις Λέσχες Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. Έκτοτε,  τα 16 ενεργά μέλη της κλειστής ομάδας συναντιούνται τακτικά έχοντας ποικίλους σκοπούς και στόχους. Αρχικά με συντονίστρια, των συναντήσεων, την εκπαιδευτικό κυρία Άσπα